Aplikacija

Reklame

OSCAR WILDE: SRETNI KRALJEVIĆ Sretni kraljević 
Vrijeme radnje: zima
Tema: Kraljević uz pomoć lastavića pomaže siromašnima
Prikaz djela:
-jedan lastavić zaljubio se u trsku i zato nije otišao s ostalim na jug                
-kada je shvatio da trska ne može s njim putovati i da nije zaljubljena u njega krenuo je na jug u Egipat
- na putu je sreo kip Sretnog kraljevića
-lastavić se pitao zašto se zove Sretni Kraljević, a on mu je rekao da je živio sretno u dvorcu, a kad je umro stavili su ga u kip
-rekaomu je kako nije vidio vanjski svijet i bijedu i da želi da pomogne ljudima koji su siromašni, zamolio je lastavića da mu pomogne jer se on ne može kretati
-lastavić je odnio dragulje s kipa siromašnima kako mu je kraljević rekao
-kada je nestalo dragulja lastavić je nosio listiće zlata s kraljevićeva  tijela i tako pomogao siromašnima, a i kraljević je bio sretan
-lastavić je od hladnoće uginuo, kraljeviću je srce je puklo napola
-gradonačelnik je vidio kako je kip ružan i dao ga spaliti, ali kraljevićevo srce se nije dalo spaliti, stavili su ga na hrpu gdje je ležao mrtvi lastić
- Bog je rekao da jedan anđeo donesedvije najdragocjenije stvari iz tog grada, a on mu je donio srce i lastavića
-kraljević i lastavić zauvije će biti u raju


Slavuj i ruža
Vrijeme radnje: zima, proljeće
Tema: Slavuj pomaže studentu da nađe crvenu ružu
Prikaz djela
-Jedan student da bi mogao odvesti djevojku na ples morao je nabaviti crvenu ružu
-slavuj je promatrao studenta i vidio je kako je tužan što ne može pronaći crvenu ružu za djevojku
-slavuj je odlučio potražiti crvenu ružu
- do svakog grma do kojeg je došao nije bilo crvene ruže
-kada je napokon našao grm crvene ruže na njemu nije bilo ruža
-slavuj je žrtvovao svoj život za ružu
-morao je nasloniti prsa na ružu i pjevati da nastane crvena ruža
-kada je student dobio crvenu ružu za djevojku otišao ju je dati, a ona mu je rekla da joj je komornikov nećak dao prave dragulje i da neće s njim ići na ples zato što svi dobro znaju da su dragulji skuplji od ruže
-student je shvatio da ljubav nije upola korisna kao logika i posvetio se proučavanju metafizike

No comments:

Post a Comment