Aplikacija

Reklame

DINKO ŠIMUNOVIĆ: DUGA
-vrsta djela: pripovjetka                                           


-tema: djevojčica Srna je htjela proći ispod duge i postati dječak


-glavni lik: djevojčica Brunhilda kojoj je nadimak bio Srna                                                    

-sporedni likovi: Serdar Janko i gospođa Emilija, udovica Klara i Sava

Karakterizacija djevojčice Brunhilde:

- zvali su je Srna, tako su je odmah prozvali Čardačani zato što u njenom imenu nisu vidjeli čara

-˝I lijepa bijaše Srna, vitka i visoka, a kosa do ramena ugašena kao zlato, pa vlažne i meke baš kao svila na kukuruzima u kugu.˝

-uvijek je skakutala, hitro kao srna

-˝Kada su joj roditelji zaspali, digla se tiho i oprezno kao mačka pa se naslonila na prozor da gleda, miriše i prislluškuje ljeto.˝

-nije imala ista prava kao dečki nije se smjela igrati na livadama i jesti do sita jer je bila djevojčica

- ona je čula da ako prođeš ispod duge da možeš postati dječak pa je to poželjela

-kada su  išli kod Save vidjela je dugu i potrčala da prođe ispod nje, nije uspjela proći, pala je u močvaru i umrla

Problemi u djelu: 

- djevojčice nisu imale ista prava kao dječaci ˝Dječaci mogu žderati koliko hoće˝ ˝Oni treba da budu veliki i jaki, a ti moraš biti tanka i vitka˝ ˝ I ne smiješ trčati jer to djevojčici ne pristoji.˝-Ovo djelo mi se svidjelo zato što govori o jednoj djevojčici i tome kako je htjela postati dječak

-u djelu mi se nije svidjelo to kako djevojčice nemaju ista prava kao dječaci.
SADRŽAJ: Živjela jedna cura Brunhilda, zvana Srna, sa majkom i ocem. Uvijek u ljetne dane gleda kroz prozor svoje kuće. Slušala je kako se dječaci dole kod potoka igraju, a djevojčice su uvijek morale ostajati kod kuće.Jednoga dana Sedlar i Sedlarica su odlučili sa Srnom otići u vinograd na Marčinkovoj glavici. Srna se tamo igrala dok nije naišla na Savu koja nije imala ruke. Srna je sa Klarom slušala Savine događaje. Tako je čula kako govore da tko prođe ispod duge da će postati dječak. Tada se na nebu pojavila duga. Srna je potrčala prema dugi da prođe ispod nje i da se pretvori u dječaka. Tada je pala u neko jezero iz kojeg još nitko nije izašao van živ. Umrla je u tom jezeru.

1 comment: