Aplikacija

Reklame

MIROSLAV ANTIĆ: PLAVI ČUPERAK


Plavi cuperak je djelo Miroslava Antica koji je u ovom djelu priblizio nama mladima ljubav i pisao kao neko ko istinski poznaje djeciju dusu i djecije strahove, nadanja, ljubavne patnje..

Na potpuno nov nacin u nasoj poeziji donio vidjenje ljubavi ali i djetinjstva u ovoj knjizi.

Najpoznatija a po mnogima i najbolja pesma u zbirci pesama Plavi Cuperk je sama pesma Plavicuperak u kojoj Miroslav Mika Antic govori o zaljubljenosti mladog djecaka koji se zaljubljuje u malu djevojcicu i pesnik nam opisuje njegova osjecanja.

Plavi čuperak obično noseNeko na oku,Neko do nosa,Al ima jedan čuperak plaviZamislite gde?- U mojoj glavi.Kako u glavi da bude kosa?Lepo.U glavi.To nije moj čuperak plavi,Već jedne Sanje iz šestog „a“Pa šta?Videćeš šta – kad jednog danaČuperak nečije kose tuđeMalo u tvoju glavu uđe,Pa se umudriš,Udrveniš,Pa malo-malo ....pa pocrveniš,Pa grickaš nokteI kriješ licePa šalješ tajne ceduljice,Pa nešto kunjaš,Pa se mučiš,Pa učiš – a sve koješta učiš.Izmešaš rotkve i romboide.Izmešaš nokte i piramide.Izmešaš leptire i gradove.I sportove i ručne radove.I tropsko bilje.I stare Grke.I lepo ne znaš šta ćeš od muke.Sad vidiš šta je čuperak plaviKad ti se danima mota po glavi,Pa od dečaka – pravog junakaNapravi tunjavka i nespretnjaka.


  • Koji je osnovni motiv pjesme ? Osnovni motiv pjesme je: Ljubav
  • O čemu to pjesnik piše? Pjesnik piše o tome kao je nekome kada se zaljubi.
  • Od koliko strofa se sastoji pjesma?
  • Pjesma se sastoji od  pet strofa.
  • Koliko svaka strofa ima stihova? Svaka strofa ima 5 stihova.
  • Rimuju li se slogovi na kraju retka? Ako se rimuju, navedi koji se rimuju?
  • Na kraju retka se rimuju slogovi. Slogovi koji se rimuju su: plavi-glavi, kosa-nosa, tuđe-uđe, udrveniš-pocrveniš, mučiš-učiš, romboide- piramide, gradove- radove, Grke- muke, plavi-glavi, junaka- nespretnjaka.
  • Kakav je ritam pjesme? Ritam pjesme je naizmjeničan.
  • Kakvi su stihovi? Stihovi su slobodni.
  • MIROSLAV ANTIĆ je rođen 1932 g. U selu  Mokrinu u Banatu. Njegove najpoznatije zbirke su:  >>Nasmejeni svet<<, >> Posljedna bajka<<, >>Plavi čuperak<<, <<Šašava knjiga<<. Pisao je podjednako i za djecu i za odrasle. Antić je bio pjesnik, redatelj, novinar i slikar.Umro je 1986 godine.

No comments:

Post a Comment