Aplikacija

Reklame

FERIJE: HALID KADRIĆHalid Kadrić je napisao roman o djeci koja se nalaze u svakako najčudnijem i najzanimljivijem dobu svog razvoja, te stoga je donekle i razumljivo što se pisci za mlade rijetko, bar kod nas, upuštaju u taj riskantni poduhvat... Kadrić n
e stvara neku kompliciranu fabulu - on pravi priču o jednom ljetovanju koje je na prvi pogled obično kao i svako dječije ljetovanje. Međutim, dovodeći među svoja tri dječaka i jednu djevojčicu, rođaku jednog od njih, on, provodeći ih ktoz niz običnih situacija, suptilno nagovještava, slika zapravo, prvo naprskavanje njihovih djetinjih ljuštura, psihološki iznijansirano i sa dosta blagog humora, koji se gotovo ni u jednom trenutku ne javlja kao piščeva intervencija, nego neposredno proizilazi iz samih situacija u kojima se dječaci nalaze.
SADRŽAJ:

U lektiri Ferije koja je napisana jos u mladosti na osnovu stvarnih događaja. U malom mjestu na obali Jadran dječak Simo provodio je većinu svog ljetnjeg raspusta. Lako se sprijateljio sa lokalnim dječacima jer je bio druželjubiv. Ipak on je odmah primjetio da su oni ponekad čudni i jednostavno drugačiji od njega. On odluči ispitati to. Ispostavilo se da oni puse nake cigare od koji postanu čudni.
Kad se vratio kući ostala mu je gorčina u grlu jer je možda trebao reagovat, odvesti ih sa stranputice, ovako mu ostaje samo da se moli za njih i njihovo zdravlje.

No comments:

Post a Comment