Aplikacija

Reklame

IVANA BRLIĆ - MAŽURANIĆ - PRIČE IZ DAVNINA
Šuma Striborova
Vrijeme radnje: zima
Mjesto radnje: šuma, kuća

Tema: Sin se oženio za zmiju, a majka je sve činila da ih razdvoji                              

Prikaz likova:
majka: pametna, voli pomoći drugima, voli svoga sina
sin: neoprezan, voli svoju majku,ali ga je zmija zaslijepila
zmija:zla, lukava, ne misli ba druge nego samo na sebe
uboga djevojka: siromašna, dobra, jadna, skuplja triješće i prodaje ga
Problematika: Sin je trebao odbaciti majku zbog zmije, jer ga ona voli. Majka je dobro Majka je dobro postupila kada je izabrala da bude kod svoga sina, a ne da se vratii u svoju mladost i izgubi sina.


Kako je Potjeh tražio istinu
Mjesto radnje: djedova kuća, šuma
 Tema: Potjehova potraga za istinom
Prikaz likova:
Potjeh: pametan, nije nasjeo na bijesovu riječ, voli svoga djeda
djed: voli svoje unuke, dobar
Ljutiša: nasjeo je na ono što mu je bijes rekao, voli svoga djeda i nije mu htio nauditi, ali ga je bijes natjerao
Marun: voli svog djeda, nasjeo je na ono što mu je bijes rekao
Problematika:
Potjeh je dobro postupio kad nije poslušao bijesa, ali njegova braća nisu jer su poslušali bijesa.


Ribar Palunko i njegova žena
Mjesto radnje: Palunkova kuća, morski kraj
Tema: Palunkova želja za bogatstvom i srećom
Prikaz likova:Palunkova žena: dobra, voli svoga sina, pomaže Palunku


JAGOR

Bilo dijete po imenu Jagor, te ostalo nejako iza majke, uz maćehu zlu i pakosnu. Nemilosna maćeha, kao zla godina, bije dijete i hladom i gladom - a oca zatravila svakojakim travama, te i on za sina ne mari.

Trpio Jagor donekle, trpio al djetetu onako malenu jednoga se dana srdašce napunilo tuge. Ode siromašak u pojatu, legne licem u slamu i zaplače gorko. "Što ću i kuda ću jadan?" Uto čuje, kako se nešto kroz slamu šulja, kano da je miš. Prišlo mu do uha i šapnulo: "Ne plači, dijete Jagore. Ne staraj se ni za što. Ima nas troje ovdje, mi ćemo tebi valjati!"
Dignu Jagor glavu, ogleda se po pojati. Al u pojati, kao i dosada, uz jasle svezana samo kravica bušakinja i riđa kozica, koje mati Jagorova bješe othranila i milovala. I više nikoga nema.
- "Jesi li mi ti to govorila?" upita Jagor bušicu.
- "Nisam", odvrati ona.
- "A jesi li ti?" upita riđu kozicu.
- "Nisam ni ja", odvrati koza.
- "A da tko je i zašto kaže, da vas ima troje, kad ste vas dvije same ovdje?"
- "Ono ti Bagan reče, - on je uz nas dvije treći u pojati, a stariji je od nas", odgovori bušica.
- "A kuda ode?" upita Jagor.
- "Eno ga u snopu pšenice."
- "A gdje mu je ovdje u pojati snop pšenice?" upita opet Jagor.
- "Eno snop pšenice u desnom uglu pojate, upleten je u pleter pod mazom", odvrati kravica.
- "A otkada je tamo?" začudi se dijete.
- "Od pedeset godina."
- "A tko ga je tamo vrgao?"
- "Djed tvoj, kad je ovu pojatu pleo i dizao", reče bušica.
- "A zašto je upleo snop pšenice u pleter?"
- "Da primami Bagana. I kako se Bagan onda tamo namjestio, tako vam do danas čuva blago u pojati, i sve dobro u hljevu i kolibi, i što god biva, bez njega ne biva na vašemu dobru."Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica 


ANALIZA
-rod: epika
-vrsta: fantastična pripovijetka
-tema: nesretna sudbina dvije dječice koji svojom nevinošću svladavaju sve prepreke i pobjeđuju zlo uz pomoć dobroćudnog i hrabrog junaka
-motivi: tuga, ljubav, strah, radost, zaprepaštenje
-karakterizacija gl. likova:
-Rutvica: malena, dobra, tužna zbog majčine smrti, spremna pomoći, vrlo je odana svom bratu i čuva ga

-Jaglenac: malen, tužan zbog majčine smrti, ništa mu ne može biti zbog čarobnog križića, voli svoju sestru, neustrašiv, dobar
-UVOD:
Knjeginja bježi, a Milojka dobiva križić koji će dati Jaglencu i zlatni pojas koji će dati Rutvici.
-ZAPLET:
Jaglenac i Rutvica postaju siročad, a orao nosi Rutvicu na Kitež-planinu i Jaglenac ide u potragu za njom, no tada se susreće s mnogo opasnosti.
 -VRHUNAC:
Vile Zatočnice zatoče Jaglenca i Rutvicu na jezero u Kitež-planini, a kneginjin sin junak Relja pokušava nadjačati vile kako bi spasio djecu.
-KRAJ: 
Rutvica postaje kneginjica i vjenča se s kneževićem, a Jaglenac jaše sa svojim šarcem preko velike i vedre Kitež-planine...
ODABRANI CITATI:
"Bježala ona tako cijelu noć, a kad je već počeo dan svitati , dožoše oni pod strašnu Kitež-planinu, koja bijaše na kraju kneževine."
"Sunce je išlo do Kitež-planine, i tako Jaglenac, gledajući  uvijek na sunce, dođe doskora Kitež-planine."
"Ne mogaše Rutvica drugo ni pomisliti, nego da je Relja došao, da ih spase iz planine!"
"Još za malo časaka, pak se u Kitež-planini vidjelo čudo čudnovato."
"Al u taj čas zacvili u spilji mali medvjedić."
-Vlastito mišljenje:
Ja mislim da je ova pripovijetka vrlo poučna i nadahnuta raznim osjećajima kao što su ljubav, strah i tuga. Mislim da bi najbolja misao ove pripovijetke bila: "Pravda je spora, ali dostižna."

 

13 comments: