Aplikacija

Reklame

Kanjoš Macedonović


Kanjoš Macedonović je legendarni budvanski junak iz pripovetke “Kanjoš Macedonović” koji je otišao da se bori sa Furlanom, gorostasnim neprijateljem venecijanskog dužda, da bi poboljšao položaj svojih Paštrovića.
U ovoj pripoveci kroz lik Kanjoša i njegovu junačku borbu sa strašnim divom iz koje je Kanjoš, uz dosta sreće, izašao kao pobednik epska legenda i realizam stopili su se u jedno. Kanjoš je opisan kao neidealizovani heroj tragikomične pojave, koji za razliku od snažnih i nepobedivih junaka iz srpskih epskih pesama, ima osobine običnog ljudskog bića. On je bio plemenit i hrabar čovek, koji je mnogo voleo svoje narod i mesto u kome živi. Vođen svojom pravičnošću i iskrenom rodoljubivošću protestvovao je u ime svog naroda zbog nepoštovanja dogovorenog sporazuma i hrabro se suprotstavio čoveku ogromne snage, iako nije bio ni vitez ni profesionalni megdandžija, nego jedan sasvim običan paštrovski trgovac, sa vrlinama i manama običnog čoveka. S jedne strane je bio malen rastom i neugledna lika, vrlo osjetljiv i lakoveran, ali s druge strane istovremeno i hrabav i nustrašiv čovek, oštrouman i vrlo snalažljiv. U njemu su se istovremeno isprepletale i slabost i snaga. Svojom neuglednim stasom on nije ulivao poverenje nadmenoj i lažljivoj mletačkoj gospodi, ali je ipak, i pored fizičke nerazvijenost i sitne građe uspeo da svojom okretnošću i snalažljivošću savlada opasnog gorostasa i postane pravi junak u očima sviju koji su gledali tu nepravednu borbu.
Kanjoš Mecedonović je pobedivši mnogo jačeg neprijatelje pokazao da pametan čovek snažnog duha, sa idealima i verom u sebe može da svojom veštinom i mudrošću nadoknadi sve svoje fizičke nedostatke. Hrabrost, plemenitost i rodoljubivost običnog čoveka koji je spreman da krene u bezpoštednu borba za prava svog naroda, stvaraju od njega nacionalnog heroja koji se sa običnog, svakodnevnog nivoa uzdiže do legende. Kanjoš je pobedio u svojoj borbi i postao nacionalni heroj svojih Paštrovića i cele Budve

 
Kanjoš Macedonović 
Autor
Stjepan Mitrov Ljubiša
Glavni likovi
Kanjoš, Furlan,
Analiza
U pripoveci “Kanjoš Macedonović” obrađena je najtipičnija epska tema kroz junački megdan u kome hrabri i snalažljivi Kanjoš Macedonović pobeđuje strašnog diva Furlana.  Celokupan epski dekor pripovetke dat na jedan realističan način, pri čemu se epska legenda i realizam stapaju u jedno.
Kanjoš Macedonović, nije bio ni vitez ni profesionalni megdandžija, nego jedan sasvim običan čovek, sa vrlinama i manama običnog ljudskog bića. PoredKanjoša u ovoj pripoveci na ljudske razmere svedeni su i nadmena, kukavička i lažljiva mletačka gospoda, tadašnje prilike i naravi u Paštrovićima, kao i gorostas Furlan. Posebnu odliku ove pripovetke čini humor kojim se održava ravnoteža između legende i stvarnosti, njime se ono što je legendarno spušta na nivo običnog, svakodnevnog, a obično se uzdiže do legende. Lepota pripovetke jeste upravo u tom spoju legendarnog i svakodnevnog, epike i stvarnog života, nacionalne heroike i humora. 
 

2 comments: