Aplikacija

Reklame

DRAGUTIN TADIJANOVIĆ: SREBRNE SVIRALE

Gdje su mladi dani
-vrsta pjesme: lirska
-tema: žal za djetinnjstvom
-opći ton pjesme: ova pjesma je nostalgična zbog toga što pisac žali za mladim danima
-misli i osjećaji: ˝Gdje su dani moga djetinjstva
                            Koji se nikada neće vratiti˝
- žali za djetinjstvom koje je brzo prošlo i za vremenom koje se ne može vratiti
-Pjesničke slike: - vizualne: ˝Gdje su noći zvijezda˝ ˝krupnu žutu zvijezdu˝
                           -slušne:˝pripovijedila o dragom Bogu˝ ˝Zakucalo živo, plašljivo˝
stih: slobodan, nejednako složen
strofa: 1. dvostih, 2.3.4. četverostih(katren)
Uspomeni moje majke
-vrsta pjesme: lirska
-tema: uspomena na majku
-opći ton pjesme: tužan zato misli o svojoj majci koje više nema
-misli i osjećaji :  ˝I u svom srcu nosit ću te živu                                                         
                            Dokle se i na me spusti mirno 
                             Sjena vječitog mraka na na dobroj majčici zemlji.˝
-nosit će svoju majku u srcu kao da je živa, kao da je s njim dok ne umre.
-pjesničke slike: -vidne: ˝Majku, gledam uvijek živu.˝
                          -slušne: ˝Obične riječi što ih izgovara srce˝
                         -dodirne: ˝Ponesem preteški križ zemaljski˝
-metafora: ˝ I u svom srcu nosit ću te živu˝ - svoju majku će nosit u srcu kao da je tu s njim živa
-opkoračenje: ˝Pa da i mene na kraju puta, trava˝ ˝Prekrije koja tebe već godinama krije˝
-stih: slobodan, nejednako složen
-strofa: 1. i 2. četverostih (katren), 3. i 4.trostih
-personifikacija: ˝Obične riječi što ih izgovara srce˝

Dugo u noć, zimsku bijelu noć
-vrsta pjesme: lirska
-tema: Njegova majka u zimskoj noći
- opći ton pjesme: pomalo tužan
-misli i osjećaji: ˝O, majko žalosna! Kaži što to sja
                         U tvojim očima.˝                                       -on se pita  što to sjaji u njezinim očima
-pjesničke slike: -vidne: ˝Prosjede njene kose.˝  ˝Moja mati bijelo platno tka˝  ˝Po snijegu što vani pada˝
                          -slušne: ˝U tišini bez kraja, u tišini bez kraja.˝
-stih: slobodan, nejednako složen
-strofa: 1. i 2. dvostih, 3. šesterostih, 4.i 5. dvostih,  6. jednostih                  

No comments:

Post a Comment